Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SNIPPET MEDIA B.V. (Snippet Concepts is 100% eigendom van Snippet Media B.V., waardoor de algemene voorwaarden van Snippet Concepts vallen onder die van Snippet Media.)   Partijen 1.1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden moet onder “Snippet Media B.V.” verstaan worden Snippet Media B.V. te Bloemgracht 105hs, 1016KJ te Amsterdam (KVK: 65906705). De “Klant” verwijst naar de vennootschap of de fysieke persoon of de organisatie die een bestelling bij Snippet Media B.V. geplaatst heeft.   Toepassing 2.1. Onderhavige algemene voorwaarden…...
Read More